Client Klient: UPJŠ, Šafárik Press 
Year Rok: 2021

Conception Koncepcia: Učebnica, návody na cvičenia z kognitívnej psychológie.  Pre pattern bol využitý typický kognitívny experimentálny test figúra-pozadie.

You may also like

Back to Top