GRAFIKON

Client | Klient:  ŠUP Košice 
Year | Rok: 2020
Concept | Koncepcia:
Vizuálna skica pre projekt ešte vo hviezdach. Sprievodca grafickým dizajnom pre študentov - v skratke a heslovito vysvetlená problematika základov graf. dizajnu. Uvidíme, kam sa to posunie...
Visual concept of a handbook for students of graphic design called Grafikon. It is supposed to be a study material to put into a pocket... brief and purely practical essential infomation at one place. We will see how the project develops from this sketch in the future... :)

You may also like

Back to Top