Power4start

Client | Klient: Makami publishing 
Year | Rok: 2022
Concept | Koncepcia:
Známy poľský polárnik a expedičný cestovateľ Marek Kaminski napísal tento motivačný pracovný zošiť pre tie deti, ktoré potrebujú trochu nakopnúť, aby sa vydali na cestu za svojimi snami.  Prezentuje umenie dosahovania cieľov na viac ako 200 prepracovaných stranách... Pre účastníka tejto "expedície" sú tu úlohy, zamyslenia, vizualizácie, plánovanie či motivačné príbehy... veľa miesta na vypĺňanie a kreslenie. Celý koncept vychádza z jeho polárnych expedícií, krajiny, máp a archívnych fotografií. Bola to adventúra sama o sebe zvizualizovať jeho paličkaté skice a poznámky. 
Well known expedition traveller beyond the freezing polar circle, Marek Kaminski, wrote this workbook for those young ones, who need a little bit of cick of... to learn how to follow their dreams...  He presents the art of achieving goals on more than 200 illustrated pages. Tasks, inspirational stories, questions to ponder about... lot's of space to fill in your answears, draw your journeys. The concept of the whole publication drives from his taff expedition journeys, polar country, authentic photos, maps and everythig we could get from the archives. It was a great adventure to visualize all the funny sketches and notes.


You may also like

Back to Top