Client | Klient: Literárna Bašta 
Year | Rok: 2021

Concept | Koncepcia:
Toto je kniha od umelcov – pre umelcov. O tom, ako sa cítime, keď sme trebárs v ateliéri alebo len v triede, pri hrnčiarskom kruhu alebo za klavírom, pred maliarskym stojanom či za fotoaparátom, a snažíme sa robiť to, čo musíme. Hľadáme v nej odpoveď na otázku, ako môžeme naložiť s vlastnou budúcnosťou, ak uprednostníme slobodnú vôľu pred determinizmom a vlastné rozhodnutie pred náhodou. Skúma, ako tento proces prebieha, prečo sa nám niekedy nedarí a z akých dôvodov to už veľa z nás zavesilo na klinec.
Vizuál je stelesnením procesu tvorby s kúskom papiera a tušom. Vytvoriť, pokrčiť, zahodiť, obnoviť, zajasať, prerobiť... poznáme to.  Príkoria a slasti vlastnej tvorby... mapuje v priamom prenose pre vizuál knihy. Obálku sme nechali zaplniť tvorivým chaosom a expersiou, používajúc najmä výstižné slovko „Ako“. Typografické riešenie lavíruje medzi emocionálne expresívnym nekontrolovaným gestom a súčasným variabilným groteskom. Zvolili sme plný súčasný layout, vypichli (a v mánii i počarbali) inšpiratívne citáty.
This is not your typical self-help book. This is a book written by artists, for artists -— it's about what it feels like when artists sit down at their easel or keyboard, in their studio or performance space, trying to do the work they need to do.  It explores the way art gets made, the reasons it often doesn't get made, and the nature of the difficulties that cause so many artists to give up along the way.  Visual is an embodiment of creative process, done with a piece of paper and ink. Try, create, destroy, smash into rubbish, re-think, huray! and re-use... crumpled and reused, mapping the process of creating... done live for the visual of this book. We filled the cover by creative expressive chaos, using mostly the atp word „How“. Typography dances between emotionally expressive uncontrolled gesture and contemporary variable grotesk. We chose full contemporary layout and highlighted (and scribbled it in mania) inspiring quotes.

You may also like

Back to Top