Client | Klient: Literárna Bašta, Artforum
Year | Rok: 2022
Concept | Koncepcia:
Kolekcia kníh z roku 2022. Majster poetiky Eliot Weinberger, veľká letná a večná klasika od Gianfranca Calligaricha, Jewish Cock, viac-alebo menej absurdná spoveď z analytického kresla, ktorá s vami pohne od Kathariny Volckmer... a modré memoáre plné autentických fotografií od Alexandra Balogha. 
Collection of different books in 2022. Mastery of poetic writing by Eliot Weinberger, great summer classic by Gianfranco Calligarich, and Jewish Cock, one absurde, yet disruptive story from psychoanalytic chair written by Katharina Volckmer. And blue memoairs full with archive photographs by Alexander Balogh. Enjoy!

You may also like

Back to Top