Persony 

Client | Klient: Literárna Bašta 
Year | Rok: 2018-2020
Concept | Koncepcia: Plagátovka pre knižnú edíciu najrôznejších tvarov a farieb. Každá obálka nesie veľmi osobný a silný odkaz textu. Covers from this book serie are foldable into posters... each done with very vivid and individual approach.


You may also like

Back to Top