Client Klient: Artforum
Year Rok: 2021
Concept Koncepcia: 
Spomienky na 80-te roky, obdobie „pozdného“ socializmu, a roky, ktoré nasledovali tesne po nich – od zakladateľa legendárneho klubu Bombura v Brezne, Maroša Pavúka. „Máničky“, pankáči, metalisti, depešáci či „androši“ často chceli len počúvať svoju hudbu... Jediná správna strana sa však snažila, aby všetci vyzerali rovnako, boli oblečení rovnako, učesaní a ostrihaní rovnako, aby mysleli a cítili rovnako...
Obrazová koláž „prehráva spomienky“, pohybuje sa tam a späť v čase tak, ako autor vo svojich príbehoch. Využíva dôsledne preskúmaný autentický materiál, symbolickú farebnosť, motívy hudby a nostalgie. No a obálka si vyslúžila vnútorný „magič“ autora. Typografické riešenie a layout lavíruje medzi nerušivou klasikou a old-schoolovou kolážou z výstrižkov dobových novín.

Memories of the 80's, the period of "late" socialism, and the years that followed after. Written by the founder of the legendary Bombura Club in Brezno, Maroš Pavúk. „Young fans of the underground music scene just wanted to listen to their music ... However, the only right party tried to make everyone look the same, be dressed the same, combed the same, to think and feel the same...“
The visual collage "plays back memories", moving back and forth in time as the author in his stories. It uses thoroughly researched authentic material, symbolic colors, motives of music and nostalgia. For the cover we chose the author's inner "recorder". The typographic solution and layout uses simple classic style and an old-school collage from newspaper scraps.

You may also like

Back to Top