Cient Klient: Literárna Bašta 
Year Rok: 2021

Concept Koncepcia:
Hoci dnešná spoločnosť rada predstiera, že smrť sa jej netýka, predsa len sú medzi nami jedinci, ktorí vyslovene túžia pracovať v krematóriu. Autorka ponúka mierne morbídnu cestu plnú bizarných stretnutí a nepravdepodobných zážitkov. Svojím šibeničným vtipným štýlom taví ľady tohto tabu, a robí ho zaujímavým a prístupným. Vizuálny koncept: strieborné písmo na našom náhrobnom kameni poukazuje na autorkin historický výskum. Pri bližšom pohľade však nenájdeme klasický mramor, ale mierne absurdnú, morbídnu a vtipnú obrazovú štruktúru, ktorá vystihuje jej vyjadrovací štýl. Uplatnila sa ako tapeta vnútri nášho knižného krematória.
Although our society tends to pretend that death is not it's business, there are some individuals among us who explicitly wish to work in a crematorium. The author invites us on a fascinating morbid journey full of bizarre encounters and unlikely experiences. Author's style full of gallows humor makes this otherwise taboo topic both approachable and engrossing. Visual concept: silver lettering on our gravestone points to author's historical research. However, when we look closer, we don't find classic marble, but a slightly morbid and humorous pictorial pattern. It represents author's absurd style. It came to use as a wallpaper inside our book crematorium.

You may also like

Back to Top